สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ประชุมวางแผนเตรียมการด้านข้อมูลแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดีที่ 25ก.พ. 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพ ...
รายละเอียด...
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 15
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางเน ...
รายละเอียด...
ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ VTR เพื่อนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2564  เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิ ...
รายละเอียด...
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ประ ...
รายละเอียด...
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.ลำปาง ครั้งที 2/2564
 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายบรรพ์ ใสแจ่มศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย   นางรุ ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่ ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-ประกาศผู้ชนะ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน คลิกที่นี่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม คลิกที่นี ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจั ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด