สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562 : ภาคเหนือ”
วันที่ 24-25 ก.ย 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผอ.กลุ่ ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริห ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่ ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 คลิกที่นี ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาค ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด