สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2564
ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ ...
รายละเอียด...
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 14/1/2564
วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำป ...
รายละเอียด...
ประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย)
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรี ...
รายละเอียด...
กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง
วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึก ...
รายละเอียด...
สุขสันต์วันเด็ก 2564
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อเด็ ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่ ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่ ประกา ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน คลิกที่นี่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม คลิกที่นี ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด