Category: ประกาศของ ศธจ.ลำปาง

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จังหวัดลำปาง

รวมรายชื่อโรงเรียน-สถานศึกษา ในจังหวัดลำปางประกาศหยุดเรียน-เรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน (อัปเดต วันที่ 5/1/2564 )

ขอทราบผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 2/11/2563

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 24/11/2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 24/11/2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

“ศธจ.ลำปาง แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประถม ลำดับ 1-15 ระดับมัธยม 1-23 ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  โดยกำหนด วันเวลา และสถานที่อบรม ทางต้นสังกัดจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

“ศธจ.ลำปาง แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประถม ลำดับ 1-15 ระดับมัธยม 1-23 ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยกำหนด วันเวลา และสถานที่อบรม ทางต้นสังกัดจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่