Category: จดหมายข่าว

อบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 2 – 6 ปี) ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.0...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0...

ประชุม การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65/2564 ประจำปี 2564 24/11/2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวล...

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2563 (24/11/2563)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา  09....

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการ จัดการศึกษายกกำลังสองของการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค 19/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ด...

คัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง 19/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 น...

ประชุมคณะกรรมการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) 18/11/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักง...

ประชุม​สัมมนา​การจัดทำร่างธรรมนูญ​ว่าด้วยการผังเมือง​ จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 17/11/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563​ นา...

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 17/11/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวล...

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 16/11/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำน...