Category: จดหมายข่าว

กิจกรรมจิอาสาที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 23/10/2563

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 63) นายบรรพ์ ใ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 23/10/2563

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 63) นายบรรพ์ ใ...

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง 21/10/2563

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องว...

ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะ-กลุ่มวัยรุ่น โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

19 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึก...

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 18/10/2563

กิจกรรมบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 16/10/2563

เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 16/10/2563