Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 นายบรรพ์ ...

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้...

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

“งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง” Lampang Educational Innovation” ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

การจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30...

ประชุม คณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

       วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวล...

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตร...