Category: ข่าวสาร กิจกรรม

อบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 2 – 6 ปี) ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.0...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อฯ คลิกที่นี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0...

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4 ปี 2564 24/11/2563

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 24/11/2563

ประชุม การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65/2564 ประจำปี 2564 24/11/2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวล...

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2563 (24/11/2563)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา  09....

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 24/11/2563

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการ จัดการศึกษายกกำลังสองของการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค 19/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ด...