Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กั...