Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ

      วันที่ 7 มกราคม 2564 นายบรรพ...

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 5

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09...

ขอทราบผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

การอบรม เรื่องการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาฯ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 23/12/2563

       วันที่ 23 ธันวาคม 2563  เวล...

ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 19/12/2563

     วันที่ 19ธันวาคม 2563 คณะกรรม...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 12/12/2563

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 สำนักง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยเข้าศึกษาดูงานในด้านประเมินผลงานวิชาการ (ว 21) 4/12/2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09...

บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 รอบที่ 1/12/2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 0...

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 24/11/2563