Category: กลุ่มอำนวยการ

10.รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563

ศธจ.ลำปาง จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2563