การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยมีท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการภาคการศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งความคืบหน้าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง และร่วมพิจารณาแผนการปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ปี 2563 ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนในจังหวัดลำปาง