ถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562 : ภาคเหนือ”

วันที่ 24-25 ก.ย 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมนำเสนอ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562 : ภาคเหนือ” ณ โรงแรมเทรเชอร์รีสอร์ท แอน สปา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย