เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 เน้นสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและชาวลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานตามแผนงานที่กำหนด โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการ ได้ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อรายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณะประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิธีเปิดงานฯ จะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สำหรับภายในงานจะมีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน เช่น ในเวทีกลาง จะมีกิจกรรมประกวดสวยสองวัย การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดวงปี่พาทย์ล้านนา การหมุนวงล้อสลากกาชาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ร้านนิทรรศการของทั้งภาครัฐและเอกชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างหลากหลาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้รับคำติชมในเรื่องของราคาที่จอดรถแพงเกินไป ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดจะดำเนินการประสานและพูดคุยกับผู้รับเหมาจัดงาน ให้กำหนดราคาที่จอดรถให้เหมาะสม รวมไปถึงการจัดระเบียบสถานที่จอดรถภายในงานให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย