มอบเงินช่วยเหลือกรณีเด็กประสบอุบัติเหตุในชั่วโมงเรียนวิชาว่ายน้ำ