ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวาง พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 13/10/2563