ศธจ.ลำปาง พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาด รอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อให้สถานที่ราชการสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่และสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 14/10/2563