กิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ ใจเรา” ณ โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง 15/10/2563