พิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตา ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 22/10/2563