ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 23/10/2563

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 63) นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง