พิธีทำบุญ เปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมี ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 29/10/2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกอบพิธีทำบุญ เปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมี ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานที่สอดรับกับการทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง และการทำงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ในช่วงเช้าวันนี้ ได้มีพิธีทำบุญสืบชะตา และเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 9 รูป หลังจากนั้นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และตัดริบบิ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีศึกษาธิการภาค 15 ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในกว่า 300 คน