พสน.ศธจ.ลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาล ลอยกระทงตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 30/10/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้สร้างความเข้าใจและให้ขวัญกำลังใจ   แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาลลอยกระทงตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง