ประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว 2564 2/11/2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) โดยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการด้านการศึกษาร่วมกันแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง