ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 10/11/2563

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19X) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ และสังกัดสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง