ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกคน เนื่องในโอกาสในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 14/11/2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกคน เนื่องโอกาสในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า     สุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง