ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 16/11/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560  ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง