ประชุม​สัมมนา​การจัดทำร่างธรรมนูญ​ว่าด้วยการผังเมือง​ จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 17/11/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563​ นาง​รุ่ง​ทิพย์​ ทาวดี​ รอง​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลํา​ปาง​ ได้รับมอบหมายจาก​ นายบรรพ์​ ใสแจ่มศึกษาธิการ​จังหวัดลำปาง​ ให้เข้าร่วมประชุม​สัมมนา​การจัดทำร่างธรรมนูญ​ว่าด้วยการผังเมือง​  จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง​ การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้​ความเข้าใจต่อสาระสำคัญของร่างธรรมนูญ​ดังกล่าว​ตลอดจน การรับฟังความคิดเห็น​ตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย​ จากทุกภาคส่วนณ​ โรงแรมคุ้มภูคำ​ จังหวัดเชียงใหม่