ประชุมคณะกรรมการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) 18/11/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง