คัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง 19/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการประสาน    และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน เป็นผู้ดำเนินการว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.2563 โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ ผู้แทนสมาคม เสนอรายชื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปาง