สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 24/11/2563