วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีธรรม ด้วยการร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี โดยมี นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีกองลูกเสือโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 700 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายหนองกระทิง) ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง