อบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 2 – 6 ปี) ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.​ นาง​รุ่ง​ทิพย์​ ทาวดี​ รอง​ศึกษาธิการ​  จังหวัด​ลํา​ปาง​ ได้รับมอบหมายจาก ​นายบรรพ์​ ใสแจ่ม ศึกษาธิการ​จังหวัดลำปาง​ ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธีการเปิดอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง     2 – 6 ปี) ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.ศศิธร  รณะบุตร เป็นวิทยากร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง