ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้ดำเนินจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ เป็นประธานการประชุม และมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันให้แนวคิดในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง