การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ

      วันที่ 7 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง  เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง