สุขสันต์วันเด็ก 2564

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนอีกวันหนึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาขอส่งความปรารถนาดีอวยพรให้เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง มีความสุข มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุข เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดลำปาง และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป