คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2564

ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ

16 มกราคม 2564 สวัสดีวันครู 2564 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอส่งความรัก ความปรารถนาดี ให้กับคุณครูทุกคนที่ทุ่มเทกายใจเพื่อให้ศิษย์ได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป