ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัดลำปางครั้งที่ 1/2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม พระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง