ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจง     แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน        ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง