ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามแผนประจำเดือน ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามแผนประจำเดือน ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง