โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายวิศนุพงค์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทีมงาน กสศ. ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเรวัตน์ สุธรรม ประธานสมัชชาการศึกษานครลำปาง เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูลคณะดำเนินโครงการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็น กระบวนการทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ในการดำเนินงานโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความ    เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง