ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 22/1/2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 13 คน  ณ ห้องประชุมพระบาท 3 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง