ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 25/1/2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ป้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง