ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

  • ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่
  • รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่