ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ นายสมพร นาคพิทักษ์ ทำหน้าที่แทนประธานการประชุม เพื่อกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง