ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 17/2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปางทั้ง 4 เขต กศน.จังหวัดลำปางอาชีวศึกษาจังหวัด และโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารีฯ โดยมี นายสรวง ศรีแก้วทุม ผอ.กลุ่มเทศฯ สพม.เขต 35 และ นายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง