ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่ 1/3/2564

    วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่ และร่วมแสดงความยินดีเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช  ผอ.สพม.ลปลพ. พร้อมด้วยคณะบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน