ประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ.ลำปาง 1/3/2564

 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ.ลำปาง พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนจากอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง