ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง