ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Innovations For thai Education (IFTA)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Innovations For thai Education (IFTA) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระบาท2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง