รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ของสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผ่านผู้การตรวจสอบคุณสมบัติฯ ของสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 คลิกที่นี่