ประชุม คณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

       วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์   ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้    นางจินดา  สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน   โดยมีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง