ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน video conference

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง