“งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง” Lampang Educational Innovation” ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัด “งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง” Lampang Educational Innovation” ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและทำเสนอนวัตกรรมฯ จำนวน 31 โรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง